Kan Rosazol ge biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Rosazol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Rosazol har ett lågt pH och kan därför vara fritt från konserveringsmedel som annars kan irritera huden.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Hudbiverkningar såsom brännande och stickande smärtkänsla, torrhet, rodnad, irritation, klåda och försämring av rosacea.

Behandling med Rosazol kan i vissa fall dock ändå ge en torrhetskänsla i huden, med en eventuell klåda och  sveda. Komplettera därför gärna behandlingen med en oparfymerad hudkräm för torr och känslig hud. Rådgör med apotekspersonal om du känner dig osäker.

Läs alltid bipacksedeln före användning.
Bipackssedeln finns på fass.se där du kan läsa mer om Rosazol och eventuella biverkningar


Senast uppdaterad: 25 februari, 2019